موش ها عامل بیماری های خطرناکی هستند

موش ها عامل بیماری های خطرناکی هستند

موش ها عامل بیماری های خطرناكی نظیر طاعون، تیفوس، حصبه، تب راجعه، تولارمی و سالك به انسان هستند.

آلودگی مواد غذایی به ادرار و مدفوع موش، گاز گرفتگی به وسیله موش و گزیدگی انسان توسط انگل‌های خارجی موجود در بدن موش ها مثل (كك) می‌تواند سبب ابتلای انسان به این بیماری‌ها شود.

آلودگی مواد غذایی به ادرار و مدفوع موش، گاز گرفتگی به وسیله موش و گزیدگی انسان توسط انگل‌های خارجی موجود در بدن موش ها مثل (كك) می‌تواند سبب ابتلای انسان به این بیماری‌ها شود.

همچنین موش ها با انتقال نوعی باكتری موسوم به سالمونلا سبب بروز اسهال های باكتریایی و مشكلات گوارشی در انسان ها می شوند.

این جوندگان با رفت و آمد به خانه ها و انبارهای غذایی از طریق ادرار نوعی باكتری دیگر موسوم به 'لپتوسپیرا' به انسان ها منتقل می كنند و باعث بروز بیماری های عفونی در فرد می شود.

از سوی دیگر اگر موش، فردی را گاز بگیرد یا روی پوست او، خراش ایجاد كند سبب بروز نوعی بیماری موسوم به بیماری 'خراش گربه' یا عفونت موضعی در وی می شود.