آفات گیاهان زراعی از عوامل مهم تهدید‌کننده محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند و خسارت حاصل از آن‌ها باعث کاهش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد خسارت در منابع طبیعی و افزایش قیمت تمام شده محصول می‌شود. بنابراین، آشنایی با آفات مختلف گیاهان زراعی و روش‌های کنترل آن‌ها برای افراد فعال در حوزه کشاورزی حائز اهمیت است.
محصولات زراعی از نظر تامین نیاز غذایی دارای اهمیت زیادی هستند و با توجه به افزایش نسبی جمعیت، ایجاد امنیت غذایی جزو مهمترین نیازهای حیاتی بشر است. برای دستیابی به امنیت غذایی باید از تمام علوم برای افزایش محصولات کشاورزی بهره گرفت و از آن‌ها در برابر عوامل مختلف خسارت‌زا محافظت کرد و در غیر این صورت با افزایش جمعیت، فراهم کردن نیاز غذایی انسان‌ها در آینده نزدیک مشکل‌ساز می‌شود. گیاهان زراعی علاوه بر تامین غذای انسان‎‌ها، در تهیه غذای حیوانات، تولید فرآورده‌های صنعتی و… نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.