فروت ست SET ON

  آذر 14, 1402

  کود مایع فروت ست  SET ON یک کود حاوی عناصر روی، بور، مولیبدن، نیتروژن، پتاسیم، فولویک اسید و آمینو اسید. است. ضمن اصلاح و پیشگیری از کمبود عناصر باعث تحرک گیاه به رشد زایشی و توسعه گل می‌شود. استفاده ازاین فروت ست در زمان رشد گیاه باعث افزایش تعداد گل و میوه و در زمان تورم جوانه می‌شود.

  مزایا کود فروت ست SET ON :

  1-اصلاح و پیشگیری از کمبود عناصر

  2-تحریک گیاه به رشد زایشی و توسعه گل

  3-انباشت عناصر موثر در جوانه ها

  4-جلوگیری از ریزش گل و میوه

  5-بهبود فرایند گرده افشانی

   

  تجزیه ضمانت شده

   

  عنصر

  درصد W/W

  نیتروژن کل

  4%

  پتاسیم محلول در آب

  5%/3

  روی محلول

  5%/4

  بور محلول

  2%

  آمینو اسید آزاد

  1%

  فولویک اسید

  1%

   

  جدول میزان مصرف

  محلول پاشی

  3- 1/5 سی سی در لیتر

  آبیاری غرقابی

  8-10 لیتر در هکتار

  آبیاری قطره ای

  5-7 لیتر در هکتار

  بی زد فست

  آذر 14, 1402

  کود قابل حل در آب با دارا بودن درصد بالایی از عناصر بور و روی مناسب جهت بهبود گل‌دهی و تقویت بافت های گیاهی می‌شود. بعد از برداشت محصول از این کود برای تقویت گل‌دهی درختان در سال بعد محلول پاشی می‌شود.

  نیتروژن: تشکیل جوانه ی گل و تکامل میوه، همزمان صورت می گیرد نیاز به ازت وجود دارد تا گیاه دچار سال آوری نشود. این مورد در ارتباط با درختان میوه صورت می گیرد. در صورتی که میزان مصرف ازت از حالت تعادل خارج شود و افزایش یابد، باعث رشد رویشی بیش از حد گیاه می شود.

  بر: عنصر بور نقش کلیدی در تشکیل و پایداری دیواره سلولی گیاهان دارد، پایداری و انجام صحیح اعمال فیزیولوژیک، انتقال ساکاروز و انرژی به قسمت هایش در حال رشد گیاه همچنین گرده افشانی و تشکیل دانه از کارکردهای این عنصر است.  کمبود بور عموما باعث عدم گرده افشانی و تشکیل دانه یا گرده افشانی ناقص و همچنین کاهش تشکیل گل در گیاهان شد.

  روی: روی از جمله عناصر کم مصرف برای گیاهان است. این عنصر در ساختمان اسید آمینه تریپتوفان که پیش ماده سنتز اکسین است شرکت دارد و همچنین به همراه مواد پر مصرف ازجمله ازت و فسفر در تشکیل یاخته‌های اولیه گل دخالت دارد.

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر

  درصد W/W

  بور محلول

  10%

  روی محلول

  11%

   

  جدول میزان مصرف

  محصولات

  زمان مصرف

  میزان مصرف (محلول پاشی)

  درختان میوه

  قبل از گلدهی-بعد از برداشت

  1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

  سبزیجات

  از اولین مرحله رشد

  1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

  گیاهان زراعی و صنعتی

  از 6-4 برگی گیاه

  1 کیلوگرم در هزار لیتر آب

   

  پتاسیم موجود در این کود غلظت شیره سلولی را افزایش می‌دهد و از متلاشی شدن سلول در زمان یخبندان جلوگیری کرده و می‌تواند باعث افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش‌های محیطی گردد. عنصر منیزیم نیز باعث افزایش کمیت و کیفیت دانه‌های روغنی شده و در افزایش وزن هزار دانه غلات موثر است. گوگرد موجود در فرمول این کود، اسیدیته خاک را متعادل کرده و جذب عناصر را افزایش می‌دهد

   

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر

  درصدW/V

  پتاسیم قابل حل

  16%

  منیزیم

  4%

  نیتروژن

  2%

   

  جدول میزان مصرف

  محصول

  میزان مصرف (آب آبیاری)

  میزان مصرف ( محلول پاشی)

  محصولات زراعی

  200 کیلوگرم در هکتار

  5 کیلوگرم در هزار لیتر آب

  درختان باغی

  4 کیلوگرم برای هر درخت

  7 کیلوگرم در هزار لیتر آب

  عناصر ریز مغذی در ساخت کلروفیل‌ها، آنزیم‌ها، پروتئین‌ها و همچنین در عمل فتوسنتز نقش مهمی ایفا می‌کنند. کمبود این عناصر در گیاهان موجب اختلال در رشد و کاهش میزان محصول و کیفیت آن می‌شود. کود میکرو کنجاله ساز ترکیبی از عناصر ریز مغذی مورد نیاز گیاه است که نیاز گیاهان به عناصر میکرو نظیر آهن، روی و منگنز را برطرف می‌کند.

   

  تجزیه ضمانت شده

  عنصر

  درصد W/V

  روی

  5%

  آهن

  5%

  منگنز

  4%

  منیزیم

  2%

  نیتروژن

  2%

   

  جدول میزان مصرف

  محصول

  میزان مصرف (آب آبیاری)

  میزان مصرف (محلول پاشی)

  محصولات زراعی

  50 کیلوگرم در هکتار

  6 کیلوگرم در هزار لیتر آب

  درختان باغی

  20 کیلوگرم در هکتار

  3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

  فسفِیت: 57%

  روی محلول: 15%

  روي به صورت 2+Zn توسط گياه جذب مي شود. اين عنصر يكي از اولين ریزمغذي هايي است كه به عنوان يك عنصر ضروري براي گياه شناخته شده است. اگرچه عنصر روي در مقادير كم براي گياه مورد نياز است اما افزايش کمی و کیفی محصولات بدون توجه به این عنصر امكان پذیر نخواهد بود. مقدار روي در خاك بسيار ناچيز بوده و هرچه pH خاك بيشتر شود از مقدار روي قابل جذب گياه كاسته مي‌شود. بنابراين در خاك‌هاي با pH قليايي ( خاك‌هاي آهكي) كمبود روي قابل جذب ایجاد می‌شود. از طرفی استفاده زياد از كودهاي فسفره در خاك‌هايي كه با مقدار کم روي قابل استفاده مواجه هستند، موجب بروز كمبود تحميلي روي در گياه می‌شود. بنابراین فسفیت روی علاوه بر دارابودن تمام خواص فسفیت می‌تواند به طور همزمان باعث تامین فسفر و روی در گیاهان شود. همچنین روی موجود در این کود سریعتر از سایر کودها برای گیاه قابل جذب می‌باشد. عنصر روی توانایی گیاهان را برای دفاع در برابر بیماری‌ها بهبود می‌بخشد به‌طوری که ماده مؤثر برخی قارچ كش‌ها است که اثر سمی این نوع قارچ كش ها به اثبات رسیده است. عنصر روی برای ثبات و پایداری غشاهای گیاهی ضروری است و تصور می شود به جلوگیری از نشت عناصر یا تركیبات ضروری از سلول‌های گیاهی كمك می كند.این

  محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  پژمردگی فوزاریومی، کپک مرکبات، نماتد گوجه‌فرنگی، لکه برگی

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   بذرمال

  0/75-1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر 

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

  تریپل / Triple Fe-Mn-Zn دارای فواید بسیاری برای گیاهان می‌باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

  اهمیت و ویژگی های کودهای  سه گانه آهن  و روی و منگنز

  • افزایش وزن در خوشه انگور و وزن خشک حبه
  • افزایش مقدار و اندازه و بهبود رنگ و طعم میوه
  • افزایش سنتز کلروفیل و فتوسنتز در نتیجه افزایش رشد، گلدهی و باردهی محصول
  • ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت محصولات
  • تحریک هورمون های رشد و حفظ تعادل رشد رویشی و زایشی

   

  نحوه مصرف کود سه گانه آهن، روی، منگنز

  نوع محصول در هکتار آبیاری (لیتردرهکتار)  مقدارمحلول پاشی (لیتر در ۱۰۰۰ لیتر در هکتار) زمان مصرف
  میوه، مرکبات، پسته و انگور ۳-۶ ۳ در تمام مراحل رشد به جز زمان گلدهی تا قبل از شروع خزان
  غلات و برنج ۳-۵ ۲-۳ از مرحله ۶ تا ۸ برگی به بعد
  حبوبات و صیفی جات ۳-۵ ۲-۳

  از ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

  نفیس رویش پارسیان

  تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی

  • تهران، شهر آرا، خیابان آرش مهر، خیابان بلوار غربی، کوچه منصوری، پلاک 52، طبقه چهارم، واحد 8
  • 86174105 (021) 98+
  • 86174209 (021) 98+
  • 86174365 (021) 98+
  • office@nafistradeco.com
  در واتساپ با ما چت کنید
  Close and go back to page

  ترافیک سایت

  امروز22
  دیروز150
  این هفته458
  این ماه587
  کل121607

  • آی پی: 3.80.4.147
  1
  آنلاین
  1402-09-14

  برچسب ها

  10,40,10 10,52,10 20,20,20 33712 BERGER cypermethrin deltamethrin dichlorvos dimethoate epoka Ethion fenpropathrin fenvalerate fertilizer fiskars Fruit set granular greenplus hexaflumoron hexythiazox Humic & Fulvic IPM Macro Mix MultiChem NOOSKI NPK Pelex 7,7,7 permethrin pesticide PNP potasium profenofos saworai Zigler آبپاش آبپاش نوشابه ای آبیاری بارانی آفات آفات انباری آفات پنبه آفت آلجینیک اسید آمبوش آنزیم آهن ابزار باغیانی اتیون ادوات ادوات کشاورزی اره ارگانوفسفات ارگانوفسفره ازت ازت بالا استحکام غشا استحکام محصول استحکام و طول ریشه اسید آمینه اسید نفتالین استیک اسید هیومیک اصلاح خاک افزایش انبارداری افزایش تلقیح گل افزایش حجم ریشه افزایش رشد افزایش محصول افزایش مقاومت افزایش مقاومت گیاهان افزایش وزن میوه افزایش کیفیت محصول افزایش کیفیت محصولات افزایش گلدهی اورتواورتو اپیکا اکسین ها باردهی محصول باغات باغبانی باغچه بافت میوه بافت های گیاهی برداشت محصول برگر بند پایان بنزوئیل بهبود رنگ میوه بهبود کیفیت بور بیلچه بیوشیمیایی بیوماتریکس تثبیت دی اکسید کربن تخم کنه تدخینی تریپس تریپل تشکیل میوه تغذیه گیاهان تلقیح و باروری تله موش خارجی تله موش نوسکی تنش خشکی تنش خشکی و شوری تنش دمایی تنش محیطی تنش‌های زنده و غیر زنده تنش‌های محیطی توسعه ریشه ثابت بودن فشار جذب عناصر غذایی جلبک دریایی جوانه زنی حجم ریشه حشرات حشرات مکنده حشره بالغ حشره کش حشره کش تدخینی و نفوذی حشره کش تماسی حشره کش گوارشی خوش‌رنگی دانه گرده دانیتول ددواپ شیماگرو درختان میوه درختان گردو درشتی میوه دسیس دلتامترین دورسبان دوره کارنس دیمتوات دیمتوات شیماگرو دیواره سلولی ذرت رسیدگی محصولات رشد رویشی رشد ریشه رشد شاخه رشد شاخه برگ رشد گیاه رشد گیاهان رشد یکنواخت اندام رنگ گیری رول لاین روی ریزش میوه ریز مغذی ریشه اصلی ریشه زایی ریپکورد زنجره زنجره پنبه زنجرک مو زودرسی محصولات زولون ساختمان خاک سالیسیلیک ساورایی سایپرمترین سبزیجات سدیم سرخرطومی سرخرطومی یونجه سرشاخه خوار سرمازدگی سفت شدن پوست میوه سم سمپاش سمپاش 2 لیتری سمپاش 20 لیتری سمپاش ارس سمپاش تلمبه ای سمپاش پشت تلمبه ای سمپاش کوچک سمپاش گلخانه ای سمپاشی سم پاشی سن سنتز سورگوم سوسک سرشاخه خوار سولفات آهن سومیتیون سومیسیدین سویا سپردارها سیب زمنی سیفو سیفو ایتالیا شته شته سبز شروع فصل شفیره شمشادزن شپشک شپشک خرما شپشک های نخودی شیماگرو صیفی جات ضد تنش ضد تنش محیطی ضدعفونی خاک ضدعفونی محیط ضد نشت عسلک عمر انبارداری عناصرغذایی عنصر روی غیرسیستمیک فتوسنتز فروت ست فسفر فسفر بالا فسفره فسفیت فلج شدن حشره فن پروپاترین فنیتروتیون فوزالون فولویک اسید فیدار فیسکارس قابل حمل قارچ‌کش قیچی لارو لارو کش لکه تلخی مالاتیون متابولیسم رشد گیاهان متام سدیم محرک رسیدن محرک رشد محصول محصولات جالیزی محصولات زراعی محصول باکیفیت محلول پاشی مخزن مرکبات مقاوم به آفات مقاوم به تنش محیطی مقاوم به سرمازدگی مقاومت به تنش مقاومت در برابر بیماری‌ها ملخ آسیایی ملخهای مراکشی منگنز منیزیم مگس مینوز مینوز مینوز لکه گرد میکروارگانیسم نفیس نفیس رویش پارسیان نماتد ساقه یونجه نماتوسپورا نوسکی نیترات نیترات پتاسیم نیتروژن نیسورون نیشکر هگزافلومورون هگزی تیازوکس واپام پایرتروئیدهای مصنوعی پایروتیروئید پاییز پتاس بالا پتاس مایع پتاس پودری پتاسیم پرتقال چینی پرسیس پرشدن دانه پرمترین پروانه چوبخوار پرودینا پروفنوفوس پسته پلیمری پنبه پوره پوره کنه پوست اندازی پیوندزنی چاقو چاقو تیزکن چغندر کارادرینا کارادینا کارنس کرم برگخوار کرم ساقه خوار برنج کرم غوزه کرم قوزه پنبه کشاورزی کلات آهن کلات مس کلروفیل کلروفیل سازی کلرپیریفوس کلسیم کلسیم و بور کمبود عنصرآهن کنجاله ساز کنسالت کنه قرمز کنه قرمز اروپایی کنه کش کنه کش گوارشی کود کودآهن کود آهن کود ارگانیکی کود ازت و پتاس بالا کود باواریا کود تعادلی کود جامد کود دهی کود روی و منگنز کود فسفر بالا کود ماکرو کود وارداتی کودپاش کود پایه کود پتاس بالا کود پلکس کود پودری کود کامل کود کلسیم کوراکرون کک کیتین کیفیت محصولات کیفیت میوه‌دهی گالوانیزه گرانول گروه شیمیایی گرین پلاس گل انگیزی گلخانه گلدهی گل‌دهی گندم گندم و جو گوارشی گوگرد
  طراحی سایت