مشاهده همه 2 نتیجه

چسب هرس قرمز (موما هرس)

محصولات محافظتی درختان - چسب هرس باغبانی موماچی

مناسب برای پوشش زخم های ایجاد شده روی شاخه و تنه بعد از هرس،حاوی قارچ کش، جلوگیری از نفوذ بیماری ها گیاهی به بافت سالم در گیاهان

توليد شركت پخش دلتا

محافظ تنه موما رنگ – (موماچی – سفید)

خاصیت ضد قارچ و باکتری و ویروس پوشش سطحی و داخلی، محافظت از تنه درختان در مقابل سرما، آفتاب سوختگی، آفات و بیماری ها تولید شرکت پخش دلتا