نمایش یک نتیجه

کود کب تراکر مانورت اسپانیا

  • قابلیت اختلاط بالا و خوب بدون از دست دادن خواص.
  • جذب بسیار بالا، قابلیت محلول پاشی و مصرف خاکی.
  • قابلیت اختلاط بالا و خوب بدون از دست دادن خواص.
  • کلسیم و بر فرموله شده در یک مولکول.
  • دارای درصدعنصر بر بسیار بالا و قابل دسترس گیاه.
  • فاقد عناصر سنگین از جمله کروم، نیکل، سرب، ارسنیک و ...
  • محصول شرکت مانورت اسپانیا