مشاهده همه 3 نتیجه

اسید هیومیک

 • هورمون ریشه زایی گیاه
 • کاهش اسیدیته خاک
 • حاوی اسید هیومیک و فولویک
 • افزایش فعالیت موجودات مفید خاک
 • کمک به جذب بهتر مواد غذایی موجود در خاک
 • افزایش جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاده هم‌زمان با آنها

اسید هیومیک زیگلر

 • هورمون ریشه زایی گیاه
 • کاهش اسیدیته خاک
 • حاوی اسید هیومیک و فولویک
 • افزایش فعالیت موجودات مفید خاک
 • افزایش جذب کودهای شیمیایی در صورت استفاده هم‌زمان با آنها
 • کمک به جذب بهتر مواد غذایی موجود در خاک
 • محصول کشور آلمان