مشاهده همه 4 نتیجه

اوره فسفات ایدروپلنت موگاورو

کود اوره فسفات حاوی 17 % ازت (به فرم اوره و آمونیوم )، 44 % فسفات (P2O5) کود استارتر قوی

کود اوره فسفات – اکتیوپاور

کود استارتر قوی جهت رشد گیاه و ریشه زایی دارای خصوصیت اسیدی مناسب خاک قلیایی و آهکی، در مراحل ابتدایی رشد واردات شرکت آرتا سم کود

مونو آمونیوم فسفات هوپه

کود فسفر بالا(00-61-12)   واردات شرکت تجارت نهاده آرمه  

مونو پتاسیم فسفات هوپه

کود کامل فسفر بالا (34-52-00) واردات شرکت تجارت نهاد آرمه