مشاهده همه 5 نتیجه

آبامکتین (گارد)

کنترل حشرات و کنه‌های طیف وسیعی از محصولات نظیر مرکبات،درختان میوه- یونجه،پنبه، سبزیجات و گیاهان زینتی به خصوص کنه زنگ و ... تولید شرکت تولیدات پاک سم ایرانیان

سایپرمترینEC40%

حشره کش و کنه کشی غیر سیستمیک با خاصیت تماسی، گوارشی و تنفسی كنترل طیف وسیعی از آفات را در اکثر محصولات باغی و زراعی به خصوص كرم سيب و شته پنبه

فن پروكسي ميت

اورتوس - كنه كش تماسي، گوارشي و نفوذي با اثر ضربه ای سریع روی تخم، لارو، نمف و کنه بالغ کنترل کنه قرمز در مرکبات، کنه های تار عنکبوتی در درختان میوه سردسیری، کنه شرقی در مرکبات توليد شركت توليدات پاك سم ايرانيان

فوزالون (زولون)

فوزالن 35% امولسیون مهان (زولون) واردات شرکت شیمیایی سادات مهان

کلروپیریفوس (دروسپاک)

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی کنترل لارو و حشره بالغ سخت بالپوشان، دوبالان، جوربالان و بالپولکداران تولید