مشاهده همه 7 نتیجه

توفوردي MCPA پاك سم

اين علف‌كش به صورت پس‌رویشی جهت مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ یک‌ساله و چندساله در مزارع گندم، جو مصرف می‌گردد. توليد شركت توليدات پاك سم ايرانيان

كلتوديوم – سلكت سوپر (سوپرسيو)

علف کش سیستمیک و انتخابی و پس رويشي کنترل علف های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله از مزارع چغندرقند و سویا واردات شركت توليدي بازرگاني سراي سپند پارس

گلايفوزيت (سانداپ)

سانداپ (رانداپ) - SL 41% - علف کش عمومي و غیر انتخابی و سيستميك كنترل تمام علف هاي هرز باغات توليد شركت توليدات پاك سم ايرانيان

گلایفوزیت شیماگرو

رانداپ - SL 41% کنترل تمام علف های هرز باغات تولید شرکت شیماگرو یزد

نيكوسولفورون

علف کش انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقایی و مقداری خاصیت تماسی كنترل علف های هرز نازک برگ ذرت و ممانعت از رشد علف های هرز یکساله باریک برگ و پهن برگ

هالوکسی فوپ آرمتیل (سوپرگالانت)

علف کش سیستمیک، انتخابي، پيش رويشي كنترل علف هرز باریک برگ یک و چند ساله چغندرقند، سیب زمینی ، کلزا، پیاز و سویا این علف کش در بازار با نام تجاری گالانت سوپر (GALLANT SUPPER10.8% EC ) وجود دارد. هالوکسی فوپ آرمتیل علف کشی از گروه 2و4 آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید است که برای کنترل پس از رویش طیف وسیعی از علفهای هرز نازک برگ یکساله و چند ساله در زراعتهای پهن برگ و باغات به کار می رود و بصورت امولسیون 8/10% (10.8% EC ) فرموله می شود. این علف کش برای ماهیها و پرندگان سمیت زیادی ندارد.