فسفِیت: 57%

  روی محلول: 15%

  روي به صورت 2+Zn توسط گياه جذب مي شود. اين عنصر يكي از اولين ریزمغذي هايي است كه به عنوان يك عنصر ضروري براي گياه شناخته شده است. اگرچه عنصر روي در مقادير كم براي گياه مورد نياز است اما افزايش کمی و کیفی محصولات بدون توجه به این عنصر امكان پذیر نخواهد بود. مقدار روي در خاك بسيار ناچيز بوده و هرچه pH خاك بيشتر شود از مقدار روي قابل جذب گياه كاسته مي‌شود. بنابراين در خاك‌هاي با pH قليايي ( خاك‌هاي آهكي) كمبود روي قابل جذب ایجاد می‌شود. از طرفی استفاده زياد از كودهاي فسفره در خاك‌هايي كه با مقدار کم روي قابل استفاده مواجه هستند، موجب بروز كمبود تحميلي روي در گياه می‌شود. بنابراین فسفیت روی علاوه بر دارابودن تمام خواص فسفیت می‌تواند به طور همزمان باعث تامین فسفر و روی در گیاهان شود. همچنین روی موجود در این کود سریعتر از سایر کودها برای گیاه قابل جذب می‌باشد. عنصر روی توانایی گیاهان را برای دفاع در برابر بیماری‌ها بهبود می‌بخشد به‌طوری که ماده مؤثر برخی قارچ كش‌ها است که اثر سمی این نوع قارچ كش ها به اثبات رسیده است. عنصر روی برای ثبات و پایداری غشاهای گیاهی ضروری است و تصور می شود به جلوگیری از نشت عناصر یا تركیبات ضروری از سلول‌های گیاهی كمك می كند.این

  محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  پژمردگی فوزاریومی، کپک مرکبات، نماتد گوجه‌فرنگی، لکه برگی

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   بذرمال

  0/75-1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر 

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

  فسفِیت: 51%

  منیزیم محلول: 5/6%

  منگنز محلول: 4/2%

  روی محلول: 5%

  این کود علاوه بر اینکه به عنوان مکمــل عناصر غذایی استفاده می‌شود و علائم کمبود منیزیـم، منگنز و روی را برطرف می‌کند از بیماری‌ها و پوسیدگی‌های محصولات باغی جلوگیری می‌کند. این کود باعث تقویت سیستم ایمنی گیاه و ایجاد مقاومت در برابر تنش‌های محیطی می‌شود. سطح بالای منگنز در گیاه عامل مهمی در سنتز فنل و لیگنین برای دفاع از گیاه است. منگنز از فعالیت آنزیم‌های پکتولیتیک تولید شده توسط قارچ آنتراگنوز جلوگیری می‌کند. روی با تاثیر بر یکپارچگی ساختار غشای سلولی و کنترل انتقال مواد در گیاه از تجمع مواد قندی و پلی ساکاریدی در گیاه جلوگیری می کند. بنابراین در صورت کمبود روی مواد قندی در سطح برگ جمع شده و عوامل بیماری زا را به سمت گیاه جذب می‌کنند. وجود روی در این محصول باعث عدم تجمع مواد قندی شده و از جذب عوامل بیماریزا به سمت گیاه جلوگیری می‌کند. وجود فسفیت در این کود خاصیت و کارایی عناصر دیگر را دوچندان می‌کند.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  اسکب سیب زمینی، بلاست برنج، پژمردگی پنبه، پوسیدگی ریشه، پاخوره گندم

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   بذرمال

  0/75-1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر 

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

  فسفِیت: 10%

  پتاسیم محلول: 20%

  سیلیسیم محلول: 6%

  سالیسیلیک اسید: 5%

  اورتوهیدروکسی بنزوئیک یا اسید سالیسیلیک یک فنل طبیعی تنظیم‌کننده رشد است. سالیسیلیک اسید در سلول‌های ریشه تولید می‌شود و نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی دارد. سالیسیلیک اسید در فرایند‌های رشد و نمو مانند تنفس، جوانه زنی بذر، تولید محصول، گلیکولیز و گل زایی نقش مهمی دارد. به‌علاوه این ترکیب باعث کاهش اثرات تنش‌هایی مانند خشکی و شوری شده و یک استراتژی مفید برای تقویت گیاه و مقاومت در برابر بیماری‌ها می‌باشد. آنزیم PAL (فنیل آلانین آمونیالیاز) که در شرایط تنش افزایش می‌یابد و باعث افزایش در تولید ترکیبات فنلی و سالیسیلیک اسید می‌شود. سالیسیلیک اسید باعث ایجاد شرایط تنش و القاء تنش به گیاهان می‌شود. در این رابطه سالیسیلیک اسید به آنزیم کاتالاز متصل شده و باعث تجمع H O می‌گردد و به این ترتیب باعث القاء شرایط تنش شده و باعث افزایش بیان ژن و واکنش‌های دفاعی گیاه می‌شود. از جمله ژن‌هایی که به وسیله سالیسیلیک اسید القاء می‌گردد ژن‌های ضد بیماری مانند کیتیناز و گلوکاناز می‌باشد. بنابراین سالیسیلیک اسید به عنوان یک پیغام دهنده ثانویه در گیاهان عمل می‌کند و ترکیبات فنلی به طور کلی یک عامل بازدارنده برای آفات هستند. محلول پاشی سیلیکون باعث ایجاد لایه‌ای سطحی در برگ گیاه شده و موجب ایجاد اختلال های در سایت‌های شناسایی پاتوژن می‌گردد. زمانی که سیلیکون روی برگ پاشیده می‌شود؛ به پوست حشره آسیب زده و منجر به نشت پذیری آب از پوست حشره می‌گردد و باعث مرگ حشره به علت کم آبی و خشک شدن آن می‌شود. مکانیسم سوراخ کردن پوست حشره توسط سیلیکون: الف) جذب هیدروکربن ها از طریق کوتیکول و سایش فیزیکی، ب) سیلیکون یک لایه محافظت کننده برای گیاه ایجاد می کند. (پوشش نازک مومی روی اسکلت بیرونی = از اتلاف آب جلوگیری می کند) تحقیقات بیان می‌کند که استفاده از سیلیکون باعث افزایش محتوای فنل برگ شده و ترکیبات فنلی دارای خاصیت ضدقارچی می باشد. ترکیبات فنلی به عنوان عامل بازدارنده برای آفات نیز عمل می کنند.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  سفیدک سطحی، بلاست برنج، زنگ لوبیا، پسیل پسته، شته‌ها، کنه‌ها

   

  دستورالعمل مصرف

  درختان میوه و مرکبات

  1-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  2-4 لیتر در هکتار

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

   

   (CuQ) یک راهکار حرفه‌ای برای پیشگیـری و حذف کامل بیماری های قارچی و باکتریایی از مهمترین مشکلات محصولات کشاورزی هستند. است.  CuQ در کنترل بیماری های فایتوفتورا  موثر است. کیتوزان یک پلی‌ساکارید خطی است که می‌تواند با داستیلاسیون کیتین موجود در دیواره سلولی قـارچ و اسکلت بیرونی بندپایان سنتـز شود. کیتوزان منشا اکولوژیکی دارد، زیست تخریب پذیـر و زیست سازگار است.

  کیتـوزان موجود در این کـود از طریق فنـاوری نانـو تهیه شده و میـزان جذب آن و فعالیت زیستـی آن بسیــار بالا است. کیتوزان در شرایط اسیدی محلول است و پاتوژن های دارای بار منفی را جذب می‌کند ازجمله باکتری‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها و ... .

  از طرف دیگر گروه آمین کیتوزان تمایل زیادی به فلزات دارد و می تواند با عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان وصل شده و این مواد مغذی را به تدریج در اختیار گیاه قرار دهد. مس Cu به عنوان یک ريزمغذي، موجب فعال شدن آنزیم ها و کاتالیزورهایی می شود که در فرآيندهاي رشدي گیاه نقش دارند و به سنتز پروتئين كمك مي كند.

  میزان جذب مس در خاک‌های ایران بسیار پایین است و میزان تحرک آن در گیاهان کم است. یون های مس به شکل کمپلکس با سایر ترکیبات قابل جذب هستند بنابراین در محصول حاضر مس با کیتوزان و EDTA ترکیب شده که باعث افزایش جذب آن می‌شود و همچنین یک لایه پوششی بر روی گیاه ایجاد کرده و از آسیب آفات و بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر فسفیت موجود در این محصول مس نیز می‌تواند خاصیت ضدبیماری (عموما به عنوان قارچکش) داشته باشد.

  این محصول در کنترل بیماری هایی مانند گموز، آتشک، فایتوفترا و بوته‌میری، لکه برگی گندم، زنگ گندم  مفید بوده است

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-1/5 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

  بذرمال

  0/5 -0/75 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

   

  کلسیم به فرم پکتات کلسیم در دیواره های سلولی گیاهان استفاده می‌شود و نقش مهمی در تشکیل دیواره سلولی و قابلیت انعطاف پذیری آن دارد. بنابراین در حفظ استحکام سلول و نفوذپذیری غشاء موثر است. این عنصر با حفظ و پایداری سلول های گیاهی و افزایش قدرت بافت،

  مانع از ایجاد بسیاری از بیماری های فیزیولوژیکی در محصولات می گردد. کمبود کلسیم باعث اختلال در عملکرد دیواره سلولی می شود و در نتیجه آن، انتقال مواد مغذی و پلی ساکاریدها بین سلول ها با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است با انتقال این مواد به فضای سیتوپلاسمی شرایط برای هجوم پاتوژن‌ها محیا گردد.

  همچنین کلسیم، آسیب ایجادشده توسط آنزیم های پکتولیتیک (جهت نفوذ به اپیدرم و کوتیکول گیاهی تولید می‌شود) که توسط عوامل بیماریزا ترشح میشود را کاهش می‌دهد. با توجه به تحرک کم کلسیم و تحرک بالای فسفیت در گیاه ترکیب این دو با یکدیگر می‌تواند باعث تامین سریعتر این عنصر در گیاهان به ویژه در شرایط گلخانه گردد. با توجه به ثابت بودن هوا در اکثر گلخانه‌ها و عدم تهویه مناسب کمبود کلسیم در آن‌ها به وفور وجود دارد. بنابراین ترکیب فسفیت کلسیم علاوه بر خاصیت ضد بیماری و آفات می‌تواند کارایی بالاتری نسبت به سایر کودهای کلسیمی داشته باشد.

  این محصول در کنترل بیماری های لکه تلخی، لکه برگی، لکه چوب پنبه‌ای، پوسیدگی گلگاه و شانکر باکتریایی موثر است. 

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

   

   

  کود کلات آهن %6/5 یکی از بهترین کلات های آهن EDDHA می باشد. آهن از عناصر کم مصرف اما ضروری برای گیاهان است که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان همچون تنفس، فتوسنتز، ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم ها دخالت دارد.

  کلات آهن 6/5 % حاوی %5 آهن اورتو-اورتو می باشد. که این میزان آهن جهت جلوگیری از کمبود آهن در گیاهان مناسب می باشد. نقش آهن در گیاهان: آهن یک عنصر اساسی در کلروفیل سازی و رشد و نمو گیاه است.

  آهن در مراحل مختلفی از زنجیره ی  شرکت می کند و در تنفس سلولی و متابولیسم آنزیم ها و پروتئین ها یک عنصر بنیادی محسوب می گردد.

   

  ویژگی های کود کلات آهن %6/5

  • کود کشاورزی کلات آهن، ترکیبی است پایدار و محلول در آب با تاثیر سریع و خاصیت پایداری در خاک

  • کود آهن %6/5 با عامل کلات کننده EDDHA موجب پایداری قوی حتی در pH های بالا می گردد.

  • درمان علائم کمبود آهن در گیاه از جمله زردی بین رگبرگی در برگ های جوان

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

  نفیس رویش پارسیان

  تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی

  • تهران، شهر آرا، خیابان آرش مهر، خیابان بلوار غربی، کوچه منصوری، پلاک 52، طبقه چهارم، واحد 8
  • 86174105 (021) 98+
  • 86174209 (021) 98+
  • 86174365 (021) 98+
  • office@nafistradeco.com
  در واتساپ با ما چت کنید
  Close and go back to page

  ترافیک سایت

  امروز25
  دیروز150
  این هفته461
  این ماه590
  کل121610

  • آی پی: 3.80.4.147
  1
  آنلاین
  1402-09-14

  برچسب ها

  10,40,10 10,52,10 20,20,20 33712 BERGER cypermethrin deltamethrin dichlorvos dimethoate epoka Ethion fenpropathrin fenvalerate fertilizer fiskars Fruit set granular greenplus hexaflumoron hexythiazox Humic & Fulvic IPM Macro Mix MultiChem NOOSKI NPK Pelex 7,7,7 permethrin pesticide PNP potasium profenofos saworai Zigler آبپاش آبپاش نوشابه ای آبیاری بارانی آفات آفات انباری آفات پنبه آفت آلجینیک اسید آمبوش آنزیم آهن ابزار باغیانی اتیون ادوات ادوات کشاورزی اره ارگانوفسفات ارگانوفسفره ازت ازت بالا استحکام غشا استحکام محصول استحکام و طول ریشه اسید آمینه اسید نفتالین استیک اسید هیومیک اصلاح خاک افزایش انبارداری افزایش تلقیح گل افزایش حجم ریشه افزایش رشد افزایش محصول افزایش مقاومت افزایش مقاومت گیاهان افزایش وزن میوه افزایش کیفیت محصول افزایش کیفیت محصولات افزایش گلدهی اورتواورتو اپیکا اکسین ها باردهی محصول باغات باغبانی باغچه بافت میوه بافت های گیاهی برداشت محصول برگر بند پایان بنزوئیل بهبود رنگ میوه بهبود کیفیت بور بیلچه بیوشیمیایی بیوماتریکس تثبیت دی اکسید کربن تخم کنه تدخینی تریپس تریپل تشکیل میوه تغذیه گیاهان تلقیح و باروری تله موش خارجی تله موش نوسکی تنش خشکی تنش خشکی و شوری تنش دمایی تنش محیطی تنش‌های زنده و غیر زنده تنش‌های محیطی توسعه ریشه ثابت بودن فشار جذب عناصر غذایی جلبک دریایی جوانه زنی حجم ریشه حشرات حشرات مکنده حشره بالغ حشره کش حشره کش تدخینی و نفوذی حشره کش تماسی حشره کش گوارشی خوش‌رنگی دانه گرده دانیتول ددواپ شیماگرو درختان میوه درختان گردو درشتی میوه دسیس دلتامترین دورسبان دوره کارنس دیمتوات دیمتوات شیماگرو دیواره سلولی ذرت رسیدگی محصولات رشد رویشی رشد ریشه رشد شاخه رشد شاخه برگ رشد گیاه رشد گیاهان رشد یکنواخت اندام رنگ گیری رول لاین روی ریزش میوه ریز مغذی ریشه اصلی ریشه زایی ریپکورد زنجره زنجره پنبه زنجرک مو زودرسی محصولات زولون ساختمان خاک سالیسیلیک ساورایی سایپرمترین سبزیجات سدیم سرخرطومی سرخرطومی یونجه سرشاخه خوار سرمازدگی سفت شدن پوست میوه سم سمپاش سمپاش 2 لیتری سمپاش 20 لیتری سمپاش ارس سمپاش تلمبه ای سمپاش پشت تلمبه ای سمپاش کوچک سمپاش گلخانه ای سمپاشی سم پاشی سن سنتز سورگوم سوسک سرشاخه خوار سولفات آهن سومیتیون سومیسیدین سویا سپردارها سیب زمنی سیفو سیفو ایتالیا شته شته سبز شروع فصل شفیره شمشادزن شپشک شپشک خرما شپشک های نخودی شیماگرو صیفی جات ضد تنش ضد تنش محیطی ضدعفونی خاک ضدعفونی محیط ضد نشت عسلک عمر انبارداری عناصرغذایی عنصر روی غیرسیستمیک فتوسنتز فروت ست فسفر فسفر بالا فسفره فسفیت فلج شدن حشره فن پروپاترین فنیتروتیون فوزالون فولویک اسید فیدار فیسکارس قابل حمل قارچ‌کش قیچی لارو لارو کش لکه تلخی مالاتیون متابولیسم رشد گیاهان متام سدیم محرک رسیدن محرک رشد محصول محصولات جالیزی محصولات زراعی محصول باکیفیت محلول پاشی مخزن مرکبات مقاوم به آفات مقاوم به تنش محیطی مقاوم به سرمازدگی مقاومت به تنش مقاومت در برابر بیماری‌ها ملخ آسیایی ملخهای مراکشی منگنز منیزیم مگس مینوز مینوز مینوز لکه گرد میکروارگانیسم نفیس نفیس رویش پارسیان نماتد ساقه یونجه نماتوسپورا نوسکی نیترات نیترات پتاسیم نیتروژن نیسورون نیشکر هگزافلومورون هگزی تیازوکس واپام پایرتروئیدهای مصنوعی پایروتیروئید پاییز پتاس بالا پتاس مایع پتاس پودری پتاسیم پرتقال چینی پرسیس پرشدن دانه پرمترین پروانه چوبخوار پرودینا پروفنوفوس پسته پلیمری پنبه پوره پوره کنه پوست اندازی پیوندزنی چاقو چاقو تیزکن چغندر کارادرینا کارادینا کارنس کرم برگخوار کرم ساقه خوار برنج کرم غوزه کرم قوزه پنبه کشاورزی کلات آهن کلات مس کلروفیل کلروفیل سازی کلرپیریفوس کلسیم کلسیم و بور کمبود عنصرآهن کنجاله ساز کنسالت کنه قرمز کنه قرمز اروپایی کنه کش کنه کش گوارشی کود کودآهن کود آهن کود ارگانیکی کود ازت و پتاس بالا کود باواریا کود تعادلی کود جامد کود دهی کود روی و منگنز کود فسفر بالا کود ماکرو کود وارداتی کودپاش کود پایه کود پتاس بالا کود پلکس کود پودری کود کامل کود کلسیم کوراکرون کک کیتین کیفیت محصولات کیفیت میوه‌دهی گالوانیزه گرانول گروه شیمیایی گرین پلاس گل انگیزی گلخانه گلدهی گل‌دهی گندم گندم و جو گوارشی گوگرد
  طراحی سایت