حشره کش مالاتیون شیماگرو:

- حشره کش غیرسیستمیک، تماسی و گوارشی و با خاصیت تنفسی، کنه کش به مقدار کم 
- نام تجاری: مالاتیون
- ماده موثر: 570 گرم بر کیلوگرم مالاتیون


- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):III
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1375-5500 MG/KG

میزان مصرف:

درختان میوه سردسیری  انواع شته، مگس گیلاس 1 تا 2 در هزار در زمان تغییر رنگ گیلاس
جالیز و سبزی مگس سفید، شته، ملخ بومی 1 تا 1/5 در هزار درابتدای فعالیت آفت
زیتون پسیل زیتون 2/5 در هزار
یونجه  شته  3 در هزار
حبوبات انباری آفات انباری 2 گرم ماده خالص در متر مربع
رز و کاج انواع شته 2 در هزار
مرکبات و تخیلات شپشک، شته و زنجره 2 تا 3 در هزار

 

-این آفت کش با خاصیت کنه کشی، مناسب کنترل آفات در غلات، آفات در درختان میوه سردسیری، زنجره میوه خوار و شپشک در خرما، مگس در چغندر و گیلاس، آفات جالیز، شپشک و شته مرکبات، پسیل زیتون، آفات یونجه، ملخ آسیائی در نیشکر، شته در رز و کاج، آفات در غلات و حبوبات انباری

- سم مالاتیون برای حشرات گلدان و انواع گلهای زینتی و گلخانه ای نیز استفاده می شود. سم مالاتیون جهت کنترل طیف وسیعی از حشرات مثلابرای هزارپا، برای شپش و برای سوسک استفاده می شود. این سم برای آفات انباری و دامی نیز کاربرد دارد.

 

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش پرمترین شیماگرو :

- حشره کش تماسی که طیف وسیعی از حشرات را کنترل میکند.
- نام تجاری: آمبوش
- ماده موثر: 250 گرم پرمترین


- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.) :II
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 430-6000 MG/KG

حشره کش تماسی از گروه پایروتیروئیدهای سنتتیک که  دارای اثر و دوام طولانی می باشد.

 مصرف : درختان میوه سردسیری -  آفت : مینوز لکه گرد

 

میزان مصرف:

محصول آفات  میزان مصرف
ذرت شته و کرم های برگخوار یک لیتر در هکتار
پسته و گردو سن ها و سرشاخه خوار یک لیتر در هزار
چغندر قند پرودنیا و کرم غوزه 0/5 تا یک لیتر در هکتار
درختان میوه دانه دار مینوز لکه گرد  0/5 تا یک در هزار

 

 

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش دلتامترین شیماگرو:

- حشره کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار موثر و  از گروه پیرتروئیدها Pyrethroid
- نام تجاری: دسیس
- ماده موثر: 25 گرم دلتامترین
- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 135-5000 MG/KG

میزان مصرف:

محصول آفت میزان مصرف
درختان میوه مینوز لکه گرد 0/5 در هزار
چغندر قند پرودینا یک لیتر در هزار
گندم سن گندم 300 سی سی در هکتار

 - فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول 3 روز می باشد.
- سمپاشی باید با مشاهده اولین علائم خسارت انجام گیرد، سم پاشی های بعدی به فاصله 14-10 روز بعد بسته به نیاز انجام می گیرد.

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش دیمتوات شیماگرو:

یک حشره کش سیستمیک بسیار قوی از گروه حشره کش های فسفره آلي و با اثر تماسی و گوارشی است که توسط بافت های برگ و اندام های هوایی گیاه جذب شده و با قرار گرفتن در جریان شیره نباتی به تمام قسمت های گیاه منتقل میشود و آفاتی را که از قسمت های مختلف گیاه تغذیه می کنند را نابود می سازد.


- دوره کارنس : فاصله آخرین سم پاشی و برداشت محصول باید حداقل 2 تا 3 هفته باشد
- نام تجاری: رکسیون
- ماده موثر: 400 گرم بر لیتر دیمتوات
- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 387 MG/KG

میزان مصرف:

محصول آفت میزان مصرف
 گندم و جو شته سبز، شته سمی و سایر شته ها یک لیتر در هزار
پنبه تریپس، شته پنبه، زنجره پنبه، سن سبز معمولی، سنک تخم پنبه یک لیتر در هزار
چغندر قند زنجرک سبز، شته و زنجرک یک لیتر در هزار
یونجه نماتد ساقه یونجه یک لیتر در هزار
سویا شته ها، تریپس ها و سایر حشرات مکنده یک لیتر در هزار
درختان میوه سردسیری شپشکهای آسیایی، واووی، سپرداربنفش، شپشک های نخودی یک در هزار

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش دیکلرووس ددواپ شیماگرو:

- حشره کش تماسی و گوارشی، تدخینی و نفوذی
- نام تجاری: ددواپ
- ماده موثر: 500 گرم دیکلرووس
- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):IB
ACTUE ORAL LD50 FOR RATE = 50 MG/KG

دیکلرووس علیه آفات مکنده به کار می رود. این سم به علت خاصیت تبخیری شدیدی که  دارد که 3 روز بعد اثرش نمایان می گردد قابل استفاده در صیفی و سبزیجات نیز می باشد.

ديکلرووس حشره کشی از گروه ارگانوفسفات است که به منظور مبارزه با شته ها، تریپس، عسلک، مگس سفید، لاروهای برگخوار و… بر روی درختان میوه، سبزی و صیفی، چای، محصولات جالیزی و گلخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد

 

میزان مصرف:

محصول آفت میزان مصرف
سبزی ها و جالیز تریپس پیاز، شته ها، عسلک جالیز، مگس سفید گلخانه 2 - 1/5 لیتر در هکتار در گلخانه ها برای هر 100 متر مکعب حجم، مقدار 8 سانتیمتر مکعب

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش سایپرمترین شیماگرو :

- حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی از گروه پیروتروئیدها
- نام تجاری: ریپکورد
- ماده موثر: 400 گرم بر کیلوگرم سایپرمترین


- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 250-4150 MG/KG

سایپرمترین حشره کشی غیر سیستمیک تماسی و گوارشی است که به عنوان حشره کش در کانال های سدیم در طناب عصبی اختلال ایجاد میکند.
در باغاتی که تحت IPM هستند باید با دقت استفاده شود. زیرا به بند پایان و حشرات مفید آسیب میرساند.

توصیه مصرف:

محصول آفت میزان مصرف
پنبه آفات برگخوار 175 میلی لیتر در هکتار
سیب آفات برگخوار 175 میلی لیتر در هزار لیتر آب

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش فن پروپاترین دانیتول شیماگرو:

ساخت اين تركيب خود انقلابي در توليد و عرضه حشره كش ­هاي شيميايي است. فن پروپاترین در برابر نور خورشيد پايداري زيادي دارد (البته تحت تابش مستقيم اشعه ماوراي بنفش تجزيه مي‌شود.  خاصيت حشره‌كشي فن پروپاترین به مقدار دز توصيه شده در مورد هر آفت و پوشش كامل لايه سم روي سطح برگ بستگي دارد. اين تركيب علاوه بر اثر ضربه‌اي، خاصيت دوركنندگي (در مقادير مصرف زياد) و عدم تغذيه آفات (در مقادير مصرف كم) را نيز دارد. همچنين با جلوگيري از تغذيه كنه‌هاي بالغ و كاهش اعمال حياتي‌ آنها موجب كاهش تخم‌ها مي‌گردد.

فن پروپاترین 10% (دانیتول) حشره کش و کنه کش با اثر تماسي و گوارشي می باشد كه براي كنترل حشرات و کنه هایی نظیر کنه قرمز اروپایی در درختان میوه سردسیری، مینوز لکه گرد در سیب و مگس مینوز برگ در سویا مورد استفاده قرار می گیرد.

دوره کارنس: فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز می باشد.


- نام تجاری: دانیتول
- ماده موثر: 100 گرم بر لیتر فن پروپاترین
- موارد و میزان مصرف : علیه کنه قرمز اروپایی درخنان میوه به نسبت 2 در هزار
- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS = 70.6 MG/KG

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش فنیتروتیون سومیتیون شیماگرو:

- حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفات ها
- نام تجاری: سومیتیون
- ماده موثر: 500 گرم فنیتروتیون
- درجه سمیت: TOXICITY CLASS (FORM):IV
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 1700 MG/KG

 میزان مصرف:

غلات (گندم و جو) سن گندم و سایر سن های زیان آور 1/2 لیتر در هکتار
غلات (گندم و جو) ملخهای مراکشی، ایتالیایی، بری بری، تورائی، صحرایی و بومی قم 1/5 لیتر در هکتار
غلات و مراتع ملخ مهاجر، ملخ آسیایی، ملخ صحرایی 400 تا 500 گرم در هکتار
برنج کرم ساقه خوار برنج 1/5 لیتر در هکتار
پسته سن های ناقل بیماری نماتوسپورا 2- 1/5 در هزار
پسته سوسک سرشاخه خوار 1/5 در هزار
نیشکر ملخ آسیایی 1/5 لیتر در هکتار

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

حشره کش کلرپیریفوس دورسبان شیماگرو :

- حشره کش غیر سیستمیک، فسفره تماسی و گوارشی کمی تدخینی
- نام تجاری: دورسبان
- ماده موثر: 408 گرم بر لیتر کلرپیریفوس
- درجه سمیت: TOXICITY CLASS WHO(A.I.):II
ORAL LD50 FOR RATE = 135-163 MG/KG

 این حشره کش فسفره برای کنترل انواع حشرات در مزرعه و باغات مرکبات و میوه به کار می رود.این حشره کش جامدی کریستالی و سفید رنگ با بوی قوی است که به خوبی با آب مخلوط نمی شود بنابراین معمولاً قبل از استفاده در محصولات زراعی یا حیوانات با مایعات روغنی مخلوط می شود. این سم در خانه برای کنترل سوسک ، کک و موریانه استفاده می شو

دوره کارنس : حداقل فاصله زمان بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول بایستی 2 هفته باشد.

 میزان مصرف:

محصول آفت مرکبات
مرکبات انواع بالشکها، سپرداران، شپشکها 2-1/5 در هزار
درختان میوه شپشکهای واوی آسیایی بنفش سان روژه، سفید 1/5-1 در هزار
سویا مینوز برگ 2/5-2 لیتر در هکتار

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

اتیون شیماگرو

خرداد 02, 1403

حشره کش اتیون شیماگرو :

اتیون (Ethion) یک سم غیرسیستمیک ارگانوفسفره است که در بازار با نام تجاری ستیون شناخته می شود. این حشره کش با اثرات تماسی- گوارشی یک نابودی قطعی برای بسیاری از حشرات از جمله شپشک ها و کنه ها است. اتیون با مهار آنزیم کولین استراز در حشرات مانع تجزیه استیل کولین در فضای بین سیناپسی شده و با فلج حشرات موجبات مرگ آنها را فراهم می آورد.
- نام تجاری: اتیونبهترین زمان مصرف سم اتیون در فصول اسفند و بهار است. 
- ماده موثر: 470 گرم اتیون از گروه فسفره آلی به صورت امولسیون شونده
- درجه سمیت: TOXICITY CLASS EPA(FROM):IV
ACTUE ORAL LD50 FOR RATS 208 MG/KG

 

میزان و موارد مصرف:

 محصول آفت میزان مصرف
 مرکبات  انواع شپشک های نرم تن و سپردارها 1/5 تا 2 در هزار آب به همراه روغن برای سمپاشی در حال استراحت در زمستان (زمانی که 60% پوره ها خارج شده باشند)
درختان میوه انواع شپشک ها 1/5 تا 2 در هزار

 

شرکت نفیس رویش پارسیان

تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

صفحه1 از2

نفیس رویش پارسیان

تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی

  • تهران، شهر آرا، خیابان آرش مهر، خیابان بلوار غربی، کوچه منصوری، پلاک 52، طبقه چهارم، واحد 8
  • 86174105 (021) 98+
  • 86174209 (021) 98+
  • 86174365 (021) 98+
  • office@nafistradeco.com
در واتساپ با ما چت کنید
Close and go back to page

ترافیک سایت

امروز150
دیروز722
این هفته1578
این ماه8820
کل157390

  • آی پی: 44.222.104.206
1
آنلاین
1403-03-02

برچسب ها

10,40,10 10,52,10 20,20,20 33712 BERGER Calsibor cypermethrin deltamethrin dichlorvos dimethoate epoka Ethion fenpropathrin fenvalerate fertilizer fiskars Fruit set granular greenplus hexaflumoron hexythiazox Humic & Fulvic IPM Macro Mix MultiChem NOOSKI NPK Pelex 7,7,7 permethrin pesticide PNP potasium profenofos saworai Zigler آبپاش آبپاش نوشابه ای آبیاری بارانی آفات آفات انباری آفات پنبه آفت آلجینیک اسید آمبوش آنزیم آهن اتیون ادوات ادوات کشاورزی ارتوارتو55 اره ارگانوفسفات ازت ازت بالا استحکام غشا استحکام محصول استحکام و طول ریشه اسید آمینه اسید نفتالین استیک اسید هیومیک اصلاح خاک افزایش انبارداری افزایش تلقیح گل افزایش حجم ریشه افزایش رشد افزایش محصول افزایش مقاومت افزایش مقاومت گیاهان افزایش وزن میوه افزایش کیفیت محصول افزایش کیفیت محصولات افزایش گلدهی اورتواورتو اورتواورتو 3 اپیکا اکسین ها اینووایو باردهی محصول باغات باغبانی باغچه بافت میوه بافت های گیاهی برداشت محصول برگر بند پایان بنزوئیل بهبود رنگ میوه بهبود طعم میوه بهبود کیفیت بور بیلچه بیوماتریکس تثبیت دی اکسید کربن تخم کنه تدخینی تریپس تریپل تشکیل میوه تغذیه گیاهان تغذیه گیاهی تلقیح و باروری تله موش خارجی تله موش نوسکی تنش خشکی تنش خشکی و شوری تنش دمایی تنش محیطی تنش‌های زنده و غیر زنده تنش‌های محیطی توسعه ریشه ثابت بودن فشار جذب عناصر غذایی جلبک دریایی جوانه زنی حجم ریشه حشرات حشرات مکنده حشره بالغ حشره کش حشره کش تدخینی و نفوذی حشره کش تماسی حشره کش گوارشی خوش‌رنگی دانه گرده دانیتول ددواپ شیماگرو درختان میوه درختان گردو درشتی میوه دسیس دلتامترین دورسبان دوره کارنس دیمتوات دیمتوات شیماگرو دیواره سلولی ذرت رسیدگی محصولات رشد رویشی رشد ریشه رشد شاخه رشد شاخه برگ رشد گیاه رشد گیاهان رشد یکنواخت اندام رنگ پریدگی رنگ گیری رول لاین روی رگ برگ ریزش میوه ریز مغذی ریشه اصلی ریشه زایی ریپکورد زردی برگ زنجره زنجره پنبه زنجرک مو زودرسی محصولات زیتون ساختمان خاک سالیسیلیک ساورایی سایپرمترین سبزیجات سبزینه سدیم سرخرطومی یونجه سرشاخه خوار سرمازدگی سفت شدن پوست میوه سم سمپاش سمپاش 2 لیتری سمپاش ارس سمپاش تلمبه ای سمپاش پشت تلمبه ای سمپاش کوچک سمپاشی سم پاشی سن سنتز سورگوم سوسک سرشاخه خوار سولفات آهن سومیتیون سومیسیدین سویا سپردارها سیب زمنی سیستمیک سیفو سیفو ایتالیا شته شته سبز شروع فصل شفیره شمشادزن شپشک شپشک خرما شپشک های نخودی شیماگرو صیفی جات ضد تنش ضد تنش محیطی ضدعفونی خاک عسلک عمر انبارداری عناصرغذایی عنصر روی غیرسیستمیک فتوسنتز فروت ست فسفر فسفر بالا فسفره فسفیت فلج شدن حشره فن پروپاترین فنیتروتیون فولویک اسید فیدار فیسکارس قارچ‌کش قیچی لارو لارو کش لکه تلخی مالاتیون متابولیسم رشد گیاهان متام سدیم محرک رسیدن محرک رشد محصول محصولات جالیزی محصولات زراعی محصول باکیفیت محلول پاشی مخزن مرکبات مقاوم به آفات مقاوم به تنش محیطی مقاوم به سرمازدگی مقاومت به تنش مقاومت در برابر بیماری‌ها ملخ آسیایی ملخهای مراکشی منگنز منیزیم مگس مینوز مینوز مینوز لکه گرد میکروارگانیسم نفیس نفیس رویش پارسیان نماتد ساقه یونجه نماتوسپورا نوسکی نیترات نیترات پتاسیم نیتروژن نیشکر واپام ولگرو آهن پایرتروئیدهای مصنوعی پایروتیروئید پاییز پتاس بالا پتاس مایع پتاس پودری پتاسیم پتانسیل اسمزی پرتقال چینی پرسیس پرشدن دانه پرمترین پروانه چوبخوار پروتئین پرودینا پروفنوفوس پسته پلیمری پنبه پوره پوره کنه پوست اندازی پیوندزنی چاقو چاقو تیزکن چغندر کارادرینا کارادینا کارنس کرم برگخوار کرم ساقه خوار برنج کرم غوزه کرم قوزه پنبه کروزه برگ کشاورزی کلات آهن کلات مس کلروفیل کلروفیل سازی کلرپیریفوس کلسیم کلسیم و بور کمبود عنصرآهن کنجاله ساز کنه قرمز کنه قرمز اروپایی کنه کش کنه کش گوارشی کود کود آهن کودآهن کود ارگانیکی کود ازت و پتاس بالا کود استارتر کود باواریا کود تعادلی کود جامد کود دهی کود روی و منگنز کود فسفر بالا کود ماکرو کود وارداتی کودپاش کود پایه کود پتاس بالا کود پلکس کود پودری کود کامل کود کلسیم کوراکرون کک کیتین کیفیت محصولات کیفیت میوه‌دهی گرانول گروه شیمیایی گرین پلاس گل انگیزی گلخانه گلدهی گل‌دهی گندم گندم و جو گوگرد
طراحی سایت