فسفِیت: 57%

  روی محلول: 15%

  روي به صورت 2+Zn توسط گياه جذب مي شود. اين عنصر يكي از اولين ریزمغذي هايي است كه به عنوان يك عنصر ضروري براي گياه شناخته شده است. اگرچه عنصر روي در مقادير كم براي گياه مورد نياز است اما افزايش کمی و کیفی محصولات بدون توجه به این عنصر امكان پذیر نخواهد بود. مقدار روي در خاك بسيار ناچيز بوده و هرچه pH خاك بيشتر شود از مقدار روي قابل جذب گياه كاسته مي‌شود. بنابراين در خاك‌هاي با pH قليايي ( خاك‌هاي آهكي) كمبود روي قابل جذب ایجاد می‌شود. از طرفی استفاده زياد از كودهاي فسفره در خاك‌هايي كه با مقدار کم روي قابل استفاده مواجه هستند، موجب بروز كمبود تحميلي روي در گياه می‌شود. بنابراین فسفیت روی علاوه بر دارابودن تمام خواص فسفیت می‌تواند به طور همزمان باعث تامین فسفر و روی در گیاهان شود. همچنین روی موجود در این کود سریعتر از سایر کودها برای گیاه قابل جذب می‌باشد. عنصر روی توانایی گیاهان را برای دفاع در برابر بیماری‌ها بهبود می‌بخشد به‌طوری که ماده مؤثر برخی قارچ كش‌ها است که اثر سمی این نوع قارچ كش ها به اثبات رسیده است. عنصر روی برای ثبات و پایداری غشاهای گیاهی ضروری است و تصور می شود به جلوگیری از نشت عناصر یا تركیبات ضروری از سلول‌های گیاهی كمك می كند.این

  محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  پژمردگی فوزاریومی، کپک مرکبات، نماتد گوجه‌فرنگی، لکه برگی

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   بذرمال

  0/75-1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر 

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

  فسفِیت: 51%

  منیزیم محلول: 5/6%

  منگنز محلول: 4/2%

  روی محلول: 5%

  این کود علاوه بر اینکه به عنوان مکمــل عناصر غذایی استفاده می‌شود و علائم کمبود منیزیـم، منگنز و روی را برطرف می‌کند از بیماری‌ها و پوسیدگی‌های محصولات باغی جلوگیری می‌کند. این کود باعث تقویت سیستم ایمنی گیاه و ایجاد مقاومت در برابر تنش‌های محیطی می‌شود. سطح بالای منگنز در گیاه عامل مهمی در سنتز فنل و لیگنین برای دفاع از گیاه است. منگنز از فعالیت آنزیم‌های پکتولیتیک تولید شده توسط قارچ آنتراگنوز جلوگیری می‌کند. روی با تاثیر بر یکپارچگی ساختار غشای سلولی و کنترل انتقال مواد در گیاه از تجمع مواد قندی و پلی ساکاریدی در گیاه جلوگیری می کند. بنابراین در صورت کمبود روی مواد قندی در سطح برگ جمع شده و عوامل بیماری زا را به سمت گیاه جذب می‌کنند. وجود روی در این محصول باعث عدم تجمع مواد قندی شده و از جذب عوامل بیماریزا به سمت گیاه جلوگیری می‌کند. وجود فسفیت در این کود خاصیت و کارایی عناصر دیگر را دوچندان می‌کند.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  اسکب سیب زمینی، بلاست برنج، پژمردگی پنبه، پوسیدگی ریشه، پاخوره گندم

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   بذرمال

  0/75-1 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر 

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

  فسفِیت: 10%

  پتاسیم محلول: 20%

  سیلیسیم محلول: 6%

  سالیسیلیک اسید: 5%

  اورتوهیدروکسی بنزوئیک یا اسید سالیسیلیک یک فنل طبیعی تنظیم‌کننده رشد است. سالیسیلیک اسید در سلول‌های ریشه تولید می‌شود و نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی دارد. سالیسیلیک اسید در فرایند‌های رشد و نمو مانند تنفس، جوانه زنی بذر، تولید محصول، گلیکولیز و گل زایی نقش مهمی دارد. به‌علاوه این ترکیب باعث کاهش اثرات تنش‌هایی مانند خشکی و شوری شده و یک استراتژی مفید برای تقویت گیاه و مقاومت در برابر بیماری‌ها می‌باشد. آنزیم PAL (فنیل آلانین آمونیالیاز) که در شرایط تنش افزایش می‌یابد و باعث افزایش در تولید ترکیبات فنلی و سالیسیلیک اسید می‌شود. سالیسیلیک اسید باعث ایجاد شرایط تنش و القاء تنش به گیاهان می‌شود. در این رابطه سالیسیلیک اسید به آنزیم کاتالاز متصل شده و باعث تجمع H O می‌گردد و به این ترتیب باعث القاء شرایط تنش شده و باعث افزایش بیان ژن و واکنش‌های دفاعی گیاه می‌شود. از جمله ژن‌هایی که به وسیله سالیسیلیک اسید القاء می‌گردد ژن‌های ضد بیماری مانند کیتیناز و گلوکاناز می‌باشد. بنابراین سالیسیلیک اسید به عنوان یک پیغام دهنده ثانویه در گیاهان عمل می‌کند و ترکیبات فنلی به طور کلی یک عامل بازدارنده برای آفات هستند. محلول پاشی سیلیکون باعث ایجاد لایه‌ای سطحی در برگ گیاه شده و موجب ایجاد اختلال های در سایت‌های شناسایی پاتوژن می‌گردد. زمانی که سیلیکون روی برگ پاشیده می‌شود؛ به پوست حشره آسیب زده و منجر به نشت پذیری آب از پوست حشره می‌گردد و باعث مرگ حشره به علت کم آبی و خشک شدن آن می‌شود. مکانیسم سوراخ کردن پوست حشره توسط سیلیکون: الف) جذب هیدروکربن ها از طریق کوتیکول و سایش فیزیکی، ب) سیلیکون یک لایه محافظت کننده برای گیاه ایجاد می کند. (پوشش نازک مومی روی اسکلت بیرونی = از اتلاف آب جلوگیری می کند) تحقیقات بیان می‌کند که استفاده از سیلیکون باعث افزایش محتوای فنل برگ شده و ترکیبات فنلی دارای خاصیت ضدقارچی می باشد. ترکیبات فنلی به عنوان عامل بازدارنده برای آفات نیز عمل می کنند.

  این محصول در کنترل بیماری های زیر موثر است:

  سفیدک سطحی، بلاست برنج، زنگ لوبیا، پسیل پسته، شته‌ها، کنه‌ها

   

  دستورالعمل مصرف

  درختان میوه و مرکبات

  1-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  2-4 لیتر در هکتار

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

   

   (CuQ) یک راهکار حرفه‌ای برای پیشگیـری و حذف کامل بیماری های قارچی و باکتریایی از مهمترین مشکلات محصولات کشاورزی هستند. است.  CuQ در کنترل بیماری های فایتوفتورا  موثر است. کیتوزان یک پلی‌ساکارید خطی است که می‌تواند با داستیلاسیون کیتین موجود در دیواره سلولی قـارچ و اسکلت بیرونی بندپایان سنتـز شود. کیتوزان منشا اکولوژیکی دارد، زیست تخریب پذیـر و زیست سازگار است.

  کیتـوزان موجود در این کـود از طریق فنـاوری نانـو تهیه شده و میـزان جذب آن و فعالیت زیستـی آن بسیــار بالا است. کیتوزان در شرایط اسیدی محلول است و پاتوژن های دارای بار منفی را جذب می‌کند ازجمله باکتری‌ها، قارچ‌ها، جلبک‌ها و ... .

  از طرف دیگر گروه آمین کیتوزان تمایل زیادی به فلزات دارد و می تواند با عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان وصل شده و این مواد مغذی را به تدریج در اختیار گیاه قرار دهد. مس Cu به عنوان یک ريزمغذي، موجب فعال شدن آنزیم ها و کاتالیزورهایی می شود که در فرآيندهاي رشدي گیاه نقش دارند و به سنتز پروتئين كمك مي كند.

  میزان جذب مس در خاک‌های ایران بسیار پایین است و میزان تحرک آن در گیاهان کم است. یون های مس به شکل کمپلکس با سایر ترکیبات قابل جذب هستند بنابراین در محصول حاضر مس با کیتوزان و EDTA ترکیب شده که باعث افزایش جذب آن می‌شود و همچنین یک لایه پوششی بر روی گیاه ایجاد کرده و از آسیب آفات و بیماری‌ها جلوگیری می‌کند. علاوه بر فسفیت موجود در این محصول مس نیز می‌تواند خاصیت ضدبیماری (عموما به عنوان قارچکش) داشته باشد.

  این محصول در کنترل بیماری هایی مانند گموز، آتشک، فایتوفترا و بوته‌میری، لکه برگی گندم، زنگ گندم  مفید بوده است

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-1/5 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-1/5 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

  بذرمال

  0/5 -0/75 لیتر به ازای 100 کیلوگرم بذر

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

   

  کلسیم به فرم پکتات کلسیم در دیواره های سلولی گیاهان استفاده می‌شود و نقش مهمی در تشکیل دیواره سلولی و قابلیت انعطاف پذیری آن دارد. بنابراین در حفظ استحکام سلول و نفوذپذیری غشاء موثر است. این عنصر با حفظ و پایداری سلول های گیاهی و افزایش قدرت بافت،

  مانع از ایجاد بسیاری از بیماری های فیزیولوژیکی در محصولات می گردد. کمبود کلسیم باعث اختلال در عملکرد دیواره سلولی می شود و در نتیجه آن، انتقال مواد مغذی و پلی ساکاریدها بین سلول ها با مشکل مواجه خواهد شد و ممکن است با انتقال این مواد به فضای سیتوپلاسمی شرایط برای هجوم پاتوژن‌ها محیا گردد.

  همچنین کلسیم، آسیب ایجادشده توسط آنزیم های پکتولیتیک (جهت نفوذ به اپیدرم و کوتیکول گیاهی تولید می‌شود) که توسط عوامل بیماریزا ترشح میشود را کاهش می‌دهد. با توجه به تحرک کم کلسیم و تحرک بالای فسفیت در گیاه ترکیب این دو با یکدیگر می‌تواند باعث تامین سریعتر این عنصر در گیاهان به ویژه در شرایط گلخانه گردد. با توجه به ثابت بودن هوا در اکثر گلخانه‌ها و عدم تهویه مناسب کمبود کلسیم در آن‌ها به وفور وجود دارد. بنابراین ترکیب فسفیت کلسیم علاوه بر خاصیت ضد بیماری و آفات می‌تواند کارایی بالاتری نسبت به سایر کودهای کلسیمی داشته باشد.

  این محصول در کنترل بیماری های لکه تلخی، لکه برگی، لکه چوب پنبه‌ای، پوسیدگی گلگاه و شانکر باکتریایی موثر است. 

   

  دستورالعمل مصرف

  محلول پاشی

  درختان میوه و مرکبات

  1/5-2/5 لیتر در هزار لیتر آب  

  سبزی و صیفی

  1-2 لیتر در هزار لیتر آب

  غلات، حبوبات و گیاهان صنعتی

  1-2 لیتر در هکتار

  کود آبیاری

  2-4 لیتر در هکتار

   

   

   

  شرکت نفیس رویش پارسیان

  تامین و توزیع نهاده ها و ادوات کشاورزی 

   

  نفیس رویش پارسیان

  تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی

  • تهران، شهر آرا، خیابان آرش مهر، خیابان بلوار غربی، کوچه منصوری، پلاک 52، واحد 1
  • 86174105 (021) 98+
  • 86174209 (021) 98+
  • 86174365 (021) 98+
  • office@nafistradeco.com

  سلام! بر روی نام یکی از کارشناسان فروش ما در کادر زیر کلیک کنید تا در واتس اپ چت کنید یا به ما ایمیل بفرستید office@nafistradeco.com

  در واتساپ با ما چت کنید
  Close and go back to page

  آخرین مطالب

  ترافیک سایت

  امروز102
  دیروز689
  این هفته3989
  این ماه4637
  کل48058

  • آی پی: 34.239.154.240
  1
  آنلاین
  1401-09-18

  برچسب ها

  4 لیتری BERGER Bio Matrix BioMatrix cypermethrin deltamethrin dichlorvos dimethoate EDDHA epoka Ethion fenpropathrin fenvalerate fertilizer fiskars Fruit set granular greenplus hexaflumoron hexythiazox Humic & Fulvic IPM NOOSKI NPK Pelex 777 permethrin pesticide PH potasium profenofos saworai آب پاش آبپاش آبپاش نوشابه ای آبیاری بارانی آفات آفات انباری آفات درختان میوه آفات سبزی و صیفی آفات مکنده آفات پنبه آفات گلخانه آفت آمبوش آنزیم آنزیم ها آنزیم های پکتولیتیک آهن ابزار باغیانی اتیون ادوات ادوات کشاورزی اره ارگانوفسفات ارگانوفسفره ارگونومی استاندارد ازت استحکام سلول اسپری اسید هیومیک افزایش تلقیح گل افزایش وزن میوه ام آر تی انباری انتقال الکترون اورتواورتو اپیدرم اپیکا اپیکاهیومیک اکسین مصنوعی اکسین ها ای اس اچ کمپانی باشاک باغات باغبانی باغچه بافت های گیاهی بدشکلی میوه برداشت محصول برگ برگر بند پایان بنزوئیل بهار بهبود رنگ میوه بور بیلچه بیماری های فیزیولوژیکی بیوشیمیایی بیوماتریکس تبادلات کاتیونی تخم کنه تدخینی تریپس تریپل تشکیل میوه تله موش خارجی تله موش نوسکی تنش دمایی تنفس سلولی توزیع نهاده ها توسعه ریشه ثابت بودن فشار حشرات حشرات مکنده حشره بالغ حشره کش حشره کش تدخینی و نفوذی حشره کش تماسی حشره کش گوارشی خاک دانیتول ددواپ شیماگرو درختان میوه درختان گردو دسیس دلتامترین دورسبان دوره رویشی دوره کارنس دیمتوات دیمتوات شیماگرو دیکلرووس ذرت رابط شلنگ رشد ریشه رشد و نمو گیاه رول لاین روی رویش سبزیجات ریزش برگ ریز مغذی ریشه زایی ریپکورد زردی بین رگبرگی زنجره زنجره پنبه زنجرک مو زولون زیتون ساورایی سایپرمترین سبزیجات سدیم سرخرطومی سرخرطومی یونجه سرشاخه خوار سری قابل تنظیم سفت شدن پوست میوه سم سم پاش سمپاش سمپاش 2 لیتری سمپاش 3 لیتری سمپاش 8 لیتری سمپاش 20 لیتری سمپاش ارس سمپاش تراکتوری سمپاش تلمبه ای سمپاش دوشی سمپاش فرقونی سمپاش موتوری سمپاش پشت تلمبه ای سمپاش کوچک سمپاش گلخانه ای سم پاشی سمپاشی سن سنتز سورگوم سوسک سوسک سرشاخه خوار سومیتیون سومیسیدین سویا سپردارها سیب زمنی سیب و گلابی سیتوپلاسم سیستمیک شانکر باکتریایی شته شته سبز شفیره شپشک شپشک خرما شپشک های نخودی شیماگرو صیفی جات ضدعفونی خاک ضد عفونی سطوح ضدعفونی محیط ضد نشت عسلک علفکش عناصرغذایی عناصر کم مصرف عنصر بنیادی غیرسیستمیک فتوسنتز فروت ست فسفر فسفره فسفیت فسفیت کلسیم فقر عناصر فلج شدن حشره فندقی شدن فن والریت فن پروپاترین فنیتروتیون فوزالون فولویک اسید فیدار فیسکارس قابل حمل قیچی لارو لارو کش لنس با کیفیت لنس سمپاشی لنس فلزی لکه تلخی مالاتیون ماکرومیکس متام سدیم محصول محصولات جالیزی محصول اسپانیا محلول پاشی مخزن مدل 003 مرکبات ملخ آسیایی ملخهای مراکشی منوپتاسیم فسفات منگنز منیزیم مواد مغذی مگس مینوز مینوز مینوز لکه گرد میکروارگانیسم میکروب کشی نازل استیل نازل با دوام نازل برنجی نفیس نفیس رویش پارسیان نماتد ساقه یونجه نماتوسپورا نوسکی نیترات پتاسیم نیتروژن نیسورون نیشکر هگزافلومورون هگزی تیازوکس واپام ویتامین C پاشش یکنواخت پایداری خاک پایرتروئیدهای مصنوعی پایروتیروئید پاییز پتاس مایع پتاسیم پرتقال چینی پرسیس پرمترین پروانه چوبخوار پروتئین پرودنیا پرودینا پروفنوفوس پسته پلی ساکارید پلیمری پمپ فلزی پنبه پوره پوره کنه پوست اندازی پوسیدگی گلگاه پیوندزنی چاقو چاقو تیزکن چغندر چغندر قند کارادرینا کارادینا کارنس کرم برگخوار کرم ساقه خوار برنج کرم غوزه کرم قوزه پنبه کشاورزی کلات آهن کلات مس کلروفیل سازی کلرپیریفوس کلسیم کلسیم و بور کلید قفل کن کمبود عنصرآهن کنسالت کنه قرمز کنه قرمز اروپایی کنه کش کنه کش گوارشی کوتیکول گیاهی کود کود آلی کود آهن کودآهن کود ازت کود ازت و پتاس بالا کود بور کود جامد کود دهی کوددهی کود روی و منگنز کود فسفر بالا کودپاش کود پاش کود پتاس بالا کود پلکس کود پودری کود کامل کود کلسیم کوراکرون کک کیتین کیفیت محصول کینگ جت گالوانیزه گرانول گرین پلاس گلاب پاشی گل انگیزی گلخانه گلخانه ها گلدهی گند زدایی گندم گندم و جو گوارشی گوگرد گیاهان زراعی یونجه